Escola matinera

L'escola matinera és un servei per:

  • Facilitar als pares i les mares que puguin compatibilitzar el seu horari laboral amb l’horari lectiu del centre educatiu.
  • Educar als infants en activitats lúdiques i entretenir el temps d’espera.
  • Fomentar els hàbits de socialització i de col·laboració entre iguals.

 

Les activitats que es desenvolupen són:

  • Activitat d’acollida dels infants.
  • Activitats lúdiques i d’entreteniment amb jocs educatius: puzzles, encaixos, jocs de taula.
  • Activitats artístiques: dibuixos.
  • Lectura de contes.
  • Activitats relacionades amb l’escola: acabament de deures, repàs de lliçons, lectura de llibres de text.      

      A final de cada trimestre es fa un breu informe dels hàbits i participació de cada un dels alumnes, que els pares i mares retornen signat als  monitor i monitores.

 

 

HORARI

 

 

De dilluns a divendres, de les 07.15 fins a les 09.00 hores.

 

 

L’horari d’admissió d’alumnes és continuat, s’adapta a les necessitats de cada família.

 

La durada del servei abraça cada dia lectiu del curs escolar.

 

 

RECURSOS HUMANS

 

 

      Quatre monitors/es, una de les quals és la responsable, és titulada en puericultura i monitora de temps lliure.

 

 

 A  ON ?

 

El servei s’ubica a les dependències del menjador escolar. I l'entrada es fa per la porta petita del pati de primària.

 

 

RECURSOS MATERIALS

 

El servei d’escola matinera disposa de:  paper i materials per a treballs manuals, llapissos de colors, retoladors, jocs educatius i juguetes pels alumnes d’educació infantil.

 

 

 

 

La responsabilitat del projecte és de l’Associació de Mares i de Pares d’Alumnes del CP Melcior Rosselló i Simonet. El projecte està aprovat per la Junta Directiva de l’Amipa i compta amb el vistiplau del Consell Escolar.

 

 

Preus:

 

Socis: 21€mes                           Tiquet eventual: 3€dia

 

NO socis: 36€ mes                     Tiquet eventual no socis: €dia

 

 

Els tickets eventuals només és vendran a l´oficina de l'AMIPA. Hi ha blocs de 5 i de 10 unitats.