Escola matinera

Objectius

Facilitar als pares i les mares que puguin compatibilitzar el seu horari laboral amb l’horari lectiu del centre educatiu.

Educar als infants en activitats lúdiques i entretenir el temps d’espera.

Fomentar els hàbits de socialització i de col·laboració entre iguals.

Fomentar els hàbits bàsics de neteja, puntualitat.

Planificació de les activitats

Organitzada i duta a terme directament per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CP Melcior Rosselló i Simonet.

Les activitats que es desenvolupen són:

  • activitat d’acollida dels infants
  • activitats lúdiques i d’entreteniment
  • activitats amb jocs educatius: puzles, encaixos, contes
  • activitats artístiques: dibuix, treballs manuals diverses, plàstica,
  • lectures de contes
  • activitats relacionades amb l’escola: acabament de deures, repàs de lliçons, lectura de llibres de text.
  • A final de cada trimestre s’envia als pares i mares un breu informe dels hàbits i participació de cada un dels alumnes, que els pares i mares retornen signat a les monitores.

 

Dies i hores d’obertura

De dilluns a divendres, de les 07.15 fins a les 09.00 hores

L’horari d’admissió d’alumnes és continuat, s’adapta a les necessitats de cada família.

La durada del servei abraça cada dia lectiu del curs escolar.

Recursos humans

Tres monitores, una de les quals és la responsable, és titulada en puericultura i monitora de temps lliure.

Locals-instal·lacions

El servei s’ubica a les dependències del menjador escolar. I l'entrada es far per la porta petita del pati de primària.

Recursos materials

Els que aporten els alumnes.

El servei d’escola matinera disposa de: taules i cadires del centre, paper i materials per a treballs manuals, llapis de colors, retoladors, jocs educatius i joguines per als d’educació infantil.

Responsable del projecte en el centre

La responsabilitat del projecte és de l’Associació de Mares i de Pares d’Alumnes del CP Melcior Rosselló i Simonet. El projecte està aprovat per la Junta Directiva de l’Amipa, alhora que té l’aprovació i vistiplau del Consell Escolar.