Activitats extraescolars

Com cada inici de curs aquí vos proposam les activitats extra-escolar d’enguany, podeu davallar la fulla d’inscripció des d'aquí mateix.

 

Les activitats extra-escolars començaran el proper dilluns dia 2 d’octubre i finalitzaran la darrera setmana de maig.

NOU HORARI de 15:45 a 16:45hores

 

Els tallers demostratius es faran el dimecres dia 20 de setembre de 17 a 19 hores.

 

PREU DE CADA ACTIVITAT SOCIS AMIPA NO SOCIS
1 HORA SETMANAL 21€

40€

2 HORES SETMANALS 34€

53€

3 HORES SETMANALS 48€

67€

4 HORES SETMANALS 62€

81€

ACTIVITATS NO GESTIONADES PER L'amipa

 

ROBÒTICA                        1 HORA SETMANAL…… ... 35€/mes             A PARTIR 2º GERMÀ …. 32€mes   NO socis 40€mes..

   Si es paga trimestralment . 1 Germà:. . 98€     El trimestre 2º Germá : 89€ trimestre

 

KIDS&music                      1 HORA SETMANAL .. 30€                          A PARTIR 2º GERMÀ 27€/MES        NO socis 35€/mes

 

Les activitats de Robotica i Kids&music ja tenen els seus preus especificats, no s'aplicaran mes descomtes

Les famílies nombroses tendran un descompte d’un 5% i 10% a partir del segon germà.

El descompte del 5% per familia nombrosa i del 10% a partir del segon germà s'aplicarà només a les activitats oferides per l'Amipa.

 

OBSERVACIONS SOBRE LES ACTIVITATS

 

TEATRE: Es recomana assistir a les classes els dos dies per tal de poder preparar millor l´obra de fi de curs.

COMICS: El nombre màxim de participants es de 10 nins/nines , l´admissió es farà per ordre d´inscripció

PETITS CUINERS: A principi de cada mes s´entregarà a les famílies un receptari dels menjars que es cuinaran. Els alumnes d´aquesta activitat hauran d´aportar al monitor 5€ mensuals per la compra del menjar utilitzat.

*BATUCADA: Els alumnes d´aquesta activitat hauran d´aportar al monitor 5€ mensuals per el lloger dels tambors.

 

NATACIÓ:

Aquesta és l’única activitat que no es realitzarà a l’escola sinó a la piscina coberta de “ILLES MARRATXÍ”, s'ha de pagar TRIMESTRALMENT i el seu preu és de 133,50€ euros el trimestre 2 classes setmanals i 79,95€ 1 clase setmanal.

Les famílies interessades en aquesta activitat han de fer una transferència al compte corrent de l'AMIPA: ES12 2100.0108.68.0200192742, cal indicar en el concepte QUOTA NATACIÓ 2015-16 indicant el nom i llinatges de l'alumne.

L’activitat de natació dura 45 minuts i el material necessari per realitzar-la és:

●BANYADOR ● GORRA DE GOMA ● SANDÀLIES DE GOMA ● TOVALLOLA / BARNÚS ● ULLERES DE NATACIÓ

 

NOMÉS ES DURAN A TERME LES ACTIVITATS QUE TENGUIN UN MÍNIM DE 10 ALUMNES PRE-INSCRITS

El compromís en totes les activitats serà trimestral i el cobrament tambè serà trimestral.

Els alumnes que puguin sortir tot sols hauran de dur l´autorització signada pel pare/mare o tutor legal.

 

Podeu emplenar el formulari a n'aquest enllaç.

Teniu de temps per fer l'inscipció fins dia 25 de Setembre

 

Formulari extraescolars online.