Serveis que ofereix l'amipa

Els serveis que ofereix l’Amipa per aquest curs escolar 2015-2016 i dels quals és la responsable de la seva gestió són els següents.

 

-Escola Matinera: Podeu deixar els nins a l’escola a partir de les 7.30 h.

Socis Amipa fixos: 21,00€/mes
No socis fixos: 36,00€/mes
Socis eventuals un dia: 3,00€/dia
No socis eventualas un dia: 5,00€/dia

-Activitats extraescolars: Com cada inici de curs aquí us proposam les activitats extraescolars d’enguany, podeu davallar la fulla d’inscripció des d'aquí mateix.

 

-Serveis de Menjador escolar: El servei de menjador es regula per la Resolució de 9 de setembre de 2003 (BOIB 131 de 18 de setembre de 2003). És prestat per l’AMIPA del CP Melcior Rosselló i Simonet mitjançant Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura.

El servei de menjador és un servei que gestiona l’AMIPA però el seu funcionament depèn exclusivament de la comissió de menjador integrada per una representació del centre (director), alumnes i de l’AMIPA.

 

Activitats que organitza l'amipa

L’AMIPA col·labora amb l’equip directiu i el claustre de mestres en les següents activitats en horari lectiu i a diferents festes del poble.

  1. -Bunyolada per les verges.
  2. -Visita del patge reial.
  3. -Fogueró a la revetla de Sant Antoni.
  4. -Col·laboració a la fritada per sa Fira.
  5. -Col·laboració a la tremponada de les festes patronals.
  6. -Diada AMIPA
  7. -Festa fi de curs.