Que és l'Amipa

L'AMIPA del CP Melcior Rosselló i Simonet és l'entitat que aglutina als pares i mares d'alumnes o els seus tutors per tal d'incidir en la millora de l'educació. L'AMIPA assisteix als socis en els temes relacionats amb l'escolarització, col·labora amb els mestres per millorar les activitats educatives de l'escola, fomenta la participació dels pares i gestiona serveis complementaris a l'activitat docent o lectiva.

Que feim?

L’APIMA elabora i organitza:

  • Gestiona l'escola matinera i el menjador escolar
  • Un programa d’activitats extraescolars.
  • Tallers per a famílies.
  • Col·laboració econòmica amb l’escola.
  • Col·laboració amb les entitats del poble.
  • Participació amb representants al Consell Escolar Municipal.

 

Qui som?

Els membres actuals de la Junta Directiva son:

 

Presidenta Xisca Oliver
Vice-Presidenta   
Secretaria:

Mª Antonia Caimari

Tresorera

Martina Ramis

Vocals comissió de menjador

Miquel Amengual

Victòria Aguiló

Eva Villaseca

Laura Alonso

Vocal Consell Escolar

Xisca Oliver

Vocal comissió de festes

Xisca Oliver

Martina Ramis

Marga Qela

Vocal extraescolars

Carol Salom

Laura Alonso

Xisca Oliver

Vocals

Melanie

Judith Roldán

Bea Serrano

Leonor Amengual

 

Coordinadora

Xisca Quetglas

Representant CEM

Joan Toni Morales