Que és l'Amipa

L'AMIPA del CP Melcior Rosselló i Simonet és l'entitat que aglutina als pares i mares d'alumnes o els seus tutors per tal d'incidir en la millora de l'educació. L'AMIPA assisteix als socis en els temes relacionats amb l'escolarització, col·labora amb els mestres, fomenta la participació dels pares i gestiona serveis complementaris a l'activitat docent o lectiva.

Que feim?

L’APIMA elabora i organitza:

  • Gestiona l'escola matinera i el menjador escolar
  • Un programa d’activitats extraescolars.
  • Tallers per a famílies.
  • Col·laboració econòmica amb l’escola.
  • Col·laboració amb les entitats del poble.
  • Participació amb representants al Consell Escolar Municipal.
  • Organització de celebracions i esdeveniments.

Qui som?

Presidenta       Xisca Oliver
Secretaria        Carolina Salom
Tresorera        Martina Ramis

Vocals comissió de menjador

 

                         Eva Villaseca

                         Victòria Aguiló

Vocal Consell Escolar

 

                         Xisca Oliver

Vocal comissió de festes

 

                          Martina Ramis

                          Margarita Contestí

                          Judith Roldán

Vocal extraescolars

 

                          Carolina Salom

                           Xisca Oliver

Vocals comissió llegim en família i dinamització AMIPA

 

                          Leonor Amengual

                          Bea Serrano

Coordinadora

 

                          Xisca Quetglas

Vocals

                          Joan Toni Morales

                           Fernando 

Representant CEM  Xisca Oliver

Avantatges dels socis

 

 

1) Una dessuadora per família

2) Agenda escolar a partir de primer de primària

3) Descompta en l'escola matinera i activitats extraescolars

4) Descompta en les sortides que realitza cada grup.

5) Descompta en l’adquisició de les fotografies dels grups.

6) Participació en la diada del soci.

Com fer-se soci

Cal emplenar un formulari amb les dades, el trobaran a l´oficina de l´AMIPA o la web.  

Els fulls es poden adreçar de les següents maneres:

  • Dipositar-lo a la bústia de l'AMIPA a l'entrada de l'escola
  • Entregar-lo a l'oficina de l'AMIPA
  • Emplenar-lo en línia al link https://form.jotformeu.com/72575969668380


La quota per família serà de 45,00 € a carregar en compte durant el mes de setembre de l'any lectiu entrant.